chiến lược nguồn nhân lực

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Vitae adipiscing turpis. Aenean ligula nibh, molestie id viverra a, dapibus at dolor. In iaculis viverra neque, ac eleifend. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

CHÍNH SÁCH TUYỂN DỤNG

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Nhân viên thu mua

Giới thiệu công việc

Mô tả công việc

 • Công ty: Công ty ABC
 • Ngành nghề: Kinh doanh
 • Vị trí: Trợ lý giám đốc
 • Hình thức: Parttime

Thông tin thêm

 • Mức lương khởi điểm: 10 triệu đồng
 • Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 • Kinh nghiệm: 1 năm
 • Hết hạn nộp: 12/12/2019

Nhân viên kinh doanh

Giới thiệu công việc

Mô tả công việc

 • Công ty: Công ty ABC
 • Ngành nghề: Kinh doanh
 • Vị trí: Trợ lý giám đốc
 • Hình thức: Parttime

Thông tin thêm

 • Mức lương khởi điểm: 10 triệu đồng
 • Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 • Kinh nghiệm: 1 năm
 • Hết hạn nộp: 12/12/2019

Nhân viên phát triển thị trường

Giới thiệu công việc

Mô tả công việc

 • Công ty: Công ty ABC
 • Ngành nghề: Kinh doanh
 • Vị trí: Trợ lý giám đốc
 • Hình thức: Parttime

Thông tin thêm

 • Mức lương khởi điểm: 10 triệu đồng
 • Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 • Kinh nghiệm: 1 năm
 • Hết hạn nộp: 12/12/2019

Nhân viên bán hàng

Do nhu cầu phát triển thị trường, chúng tôi cần tuyển nhân viên bán hàng với các tiêu chí sau

Mô tả công việc

 • Công ty: Công ty ABC
 • Ngành nghề: Kinh doanh
 • Vị trí: Trợ lý giám đốc
 • Hình thức: Fulltime

Thông tin thêm

 • Mức lương khởi điểm: 10 triệu đồng
 • Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 • Kinh nghiệm: 1 năm
 • Hết hạn nộp: 12/12/2019

Nhân viên quản lý

Do nhu cầu phát triển thị trường, chúng tôi cần tuyển nhân viên bán hàng với các tiêu chí sau

Mô tả công việc

 • Công ty: Công ty ABC
 • Ngành nghề: Kinh doanh
 • Vị trí: Trợ lý giám đốc
 • Hình thức: Fulltime

Thông tin thêm

 • Mức lương khởi điểm: 10 triệu đồng
 • Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
 • Kinh nghiệm: 1 năm
 • Hết hạn nộp: 12/12/2019
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second