Nhân viên thu mua

Nhân viên thu mua

Giới thiệu công việc

Mô tả công việc

  • Công ty: Công ty ABC
  • Ngành nghề: Kinh doanh
  • Vị trí: Trợ lý giám đốc
  • Hình thức: Parttime

Thông tin thêm

  • Mức lương khởi điểm: 10 triệu đồng
  • Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
  • Kinh nghiệm: 1 năm
  • Hết hạn nộp: 12/12/2019

Chi tiết công việc

Mô tả công việc(∗)    
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second